Hvem er vi?

Følg os på

Bestyrelsen

Kasper Thaarup Hansen

Formand

E-mail: kth@le34.dk

Modil: +45 23 49 99 95

Susanne Fris

Kasserer

E-mail: sff@privat.dk

Mobil: +45 26 71 58 29

Martin Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: info@kulo.dk

Mobil: +45 22 16 30 99

Erik Nyberg

Bestyrelsessuppleant

E-mail: 17enyberg@gmail.com

Mobil: +45 42 45 12 83

Ole Hyrd-Hansen

Sekretær

E-mail: ohha@hih.regionh.dk

Mobil +45 23 47 67 08

Henrik Nilsson

Bestyrelsesmedlem

E-mail: nilsson_laos@yahoo.co.uk

Mobil: +45 50 47 08 65

Ole Falcke

Bestyrelsessuppleant

E-mail:ole@falcke.ch

Mobil: +45 20 36 01 41

 

Aktuelt

 

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i FIF's klubhus d. 24. februar 2019.

 

 

Klik her og se hvad vi har givet støtte til.

 

Sidden er sidst opdateret 5.2.2019

FIF Fodboldens Venner

Milnersvej 37

DK-3400 Hillerød

E-mail: info@fif-fodboldensvenner.dk

www.fif-fodboldensvenner.dk